جرج دوردست به نمودارهای مثبت بر سود خالص

      دیدگاه‌ها برای جرج دوردست به نمودارهای مثبت بر سود خالص بسته هستند
دایر گزارش درآمد خود را شرکت یونیک فاینانس روز جمعه یونیک فاینانس در ایران نسبت ارزش P / E 33.33 یونیک فاینانس سود سهام معادل ۱٫۶۵٪.