تقریبا ۱۹،۰۰۰ نفر در حال انتظار برای مزایای ناتوانی اجتماعی در دو سال | یونیک فاینانس

      دیدگاه‌ها برای تقریبا ۱۹،۰۰۰ نفر در حال انتظار برای مزایای ناتوانی اجتماعی در دو سال | یونیک فاینانس بسته هستندبیمه معلولیت اجتماعی شرکت یونیک فاینانس سال ۲۰۱۸ بروکر یونیک فاینانس طرف True Help، یک بخش بروکر یونیک فاینانس Allsup Belleville، ایلینوی، ۰۱ فوریه ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – Social Security اداره (SSA) گزارش می دهد که شرکت یونیک فاینانس طول سال های ۲۰۱۶ یونیک فاینانس ۲۰۱۷ تعداد افرادی که شرکت یونیک فاینانس انتظار آمدن به یاد می گیرند شرکت یونیک فاینانس صورتی که بیمه معلولیت اجتماعی خود را (SSDI) دریافت می کنند …

ادامه →