تست سهام PepsiCo پشتیبانی کلیدی پس از درآمد

      دیدگاه‌ها برای تست سهام PepsiCo پشتیبانی کلیدی پس از درآمد بسته هستند
PepsiCo پس بروکر یونیک فاینانس سه ماهه سوم نتایج مالی خود را پایین آورد، اما معامله گران یونیک فاینانس سطوح کلیدی را پیش رو خواهند دید.