با توجه به قطعنامه های مجمع عمومی فوق العاده سهامداران Energijos Skirstymo اپراتور AB

      دیدگاه‌ها برای با توجه به قطعنامه های مجمع عمومی فوق العاده سهامداران Energijos Skirstymo اپراتور AB بسته هستندEnergijos Skirstymo Operatorius AB، کد شناسایی ۳۰۴۱۵۱۳۷۶، دفتر ثبت نام واقع شرکت یونیک فاینانس خیابان آگوونو. ۲۴، ویلیون، جمهوری لیتوانی تعداد کل سهام عادی ثبت شده توسط شرکت، ۸۹۴ ۶۳۰ ۳۳۳ سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس؛ ISIN کد LT0000130023. هیئت مدیره فوق العاده ای بروکر یونیک فاینانس سهامداران Energijos Skirstymo اپراتور AB، شرکت یونیک فاینانس تاریخ ۲۸ مه ۲۰۱۸ برگزار شد، قطعنامه های زیر را تصویب کرد: …

ادامه مطلب →