بازرگانان فعال باقی می ماندند بر روی مواد

      دیدگاه‌ها برای بازرگانان فعال باقی می ماندند بر روی مواد بسته هستند
روند صعودی یونیک فاینانس نزدیکی نزدیک به سطوح حمایتی عمده شرکت یونیک فاینانس نمودارهای دارایی های بخش های کلیدی مواد، نشان می دهد که اکنون بروکر قدرتمند یونیک فاینانس زمان خرید باشد.