بازار جهانی میکروارگانیس انتظار می رود تا ۱٫۲۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴ به دست می آید: تحقیقات بازار Zion

      دیدگاه‌ها برای بازار جهانی میکروارگانیس انتظار می رود تا ۱٫۲۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴ به دست می آید: تحقیقات بازار Zion بسته هستندEmail Print Friendly به اشتراک گذاری نیویورک، نیویورک، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – تحقیقات بازار Zion منتشر شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس گزارش جدیدی یونیک فاینانس در ایران عنوان " محصول (تجهیزات یونیک فاینانس مواد مصرفی)، یونیک فاینانس در ایران استفاده بروکر یونیک فاینانس (تولید واکسن، سلول درمان، یونیک فاینانس غیره)، یونیک فاینانس توسط کاربر نهایی (شرکت های دارویی یونیک فاینانس بیوتکنولوژی، موسسات تحقیقاتی یونیک فاینانس سازمان های تحقیقاتی قرارداد): چشم انداز صنعت جهانی، تجزیه یونیک فاینانس تحلیل جامع، …

ادامه مطلب →