اپل گوه الگوی می تواند بلند پایه سیگنال بالا

      دیدگاه‌ها برای اپل گوه الگوی می تواند بلند پایه سیگنال بالا بسته هستند
اپل شکست سه گانه بیش بروکر یونیک فاینانس الگو گوه افزایش سه ساله، باز کردن درب به کاهش قیمت سه ماهه سوم اقدام.