اپل گزارشات تحت سطح کلیدی با نمودار منفی

      دیدگاه‌ها برای اپل گزارشات تحت سطح کلیدی با نمودار منفی بسته هستند
بعضی می گویند اپل ارزان سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E 16.68 یونیک فاینانس سود سهام ۱٫۵۵٪، اما نمودار ها موافق نیستند!