اپل به دنبال راهاندازی مدل XR است. WSJ

      دیدگاه‌ها برای اپل به دنبال راهاندازی مدل XR است. WSJ بسته هستند
گزارش شده که اپل شرکت یونیک فاینانس سال جاری سه اپل یونیک فاینانس را راه اندازی کرده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس، بروکر یونیک فاینانس جمله جانشین XR، ارزانترین دستگاه ۲۰۱۸ که بروکر یونیک فاینانس انتظارات فروش کاسته شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.