انتشار فریزر موسسه: افزایش هزینه های پیش از انتخابات در پارک ملکه ۷ میلیارد دلار است که بالاتر از سال ۲۰۰۹ رکود است | یونیک فاینانس

      دیدگاه‌ها برای انتشار فریزر موسسه: افزایش هزینه های پیش از انتخابات در پارک ملکه ۷ میلیارد دلار است که بالاتر از سال ۲۰۰۹ رکود است | یونیک فاینانس بسته هستندTORONTO، Feb. 06، ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – دولت انتاریو هزینه های برنامه را بیش بروکر یونیک فاینانس ۷ میلیارد دلار افزایش می دهد سال یا نزدیک به شش درصد – بیش بروکر یونیک فاینانس سه برابر بیشتر بروکر یونیک فاینانس افزایش متوسط ​​شرکت یونیک فاینانس سالهای پس بروکر یونیک فاینانس رکود اقتصادی ۲۰۰۹، یک مطالعه یونیک فاینانس منتشر شده توسط موسسه فریزر، مستقل یونیک فاینانس غیر حزبی …

ادامه مطلب →