افزایش نوسانات ناشی از خرد کردن سهامداران

      دیدگاه‌ها برای افزایش نوسانات ناشی از خرد کردن سهامداران بسته هستندنوسانات بازار سهام به طور معمول باعث افزایش فرصت هایی برای جمع آوری سهام می کارگزاری یونیک فاینانس، اما شرکت یونیک فاینانس سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.