افزایش تولید اوراق قرضه تحت فشار بر سهام است

      دیدگاه‌ها برای افزایش تولید اوراق قرضه تحت فشار بر سهام است بسته هستند
یونیک فاینانس در ایران افزایش تولید اوراق قرضه، فشارهای بازار سهام پایین تر، معامله گران نظارت بر عوامل فنی موثر بر بازار شرکت یونیک فاینانس هفته آینده را کنترل می کنند.