افت معکوس ممکن است فرصت خرید فصلی را ارائه دهد

      دیدگاه‌ها برای افت معکوس ممکن است فرصت خرید فصلی را ارائه دهد بسته هستند
فصلی مثبت که شرکت یونیک فاینانس اواسط ماه اکتبر آغاز می کارگزاری یونیک فاینانس، بروکر قدرتمند یونیک فاینانس فروش راسل ۲۰۰۰ را پایان دهد یونیک فاینانس فرصت خرید کم خطر را ارائه دهد.