اطلاعیه در مورد دفع حق رای

      دیدگاه‌ها برای اطلاعیه در مورد دفع حق رای بسته هستندشرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس صورت ما اطلاع داریم که اطلاعیه شرکت یونیک فاینانس مورد اختیارات رأی AB "Gubernija" دریافت شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس. AB "Gubernija" مدیر کل Algirdas Čiburys 8-41-591900 فایلهای پیوست: Republik spaustuvė balsės netekimas VT balsių netekimas