ادوبی گزارشات در یک "حباب پارابولیویی"

      دیدگاه‌ها برای ادوبی گزارشات در یک "حباب پارابولیویی" بسته هستند
ادوبی سیستم های گزارش درآمد یونیک فاینانس در ایران نسبت P / E به میزان ۶۶٫۷۶ را نشان می دهد، زیرا نمودار هفتگی آن "حباب افزایش دهنده پارابولی" را نشان می دهد.