آیا Xilinx NASDAQ XLNX با توجه به تقاضای فزاینده ای برای تراشه های خود در زمینه هوش مصنوعی، AI می تواند یونیک فاینانس محصول مصنوعی هوشمند را تبدیل به یک سود سهام بالا

      دیدگاه‌ها برای آیا Xilinx NASDAQ XLNX با توجه به تقاضای فزاینده ای برای تراشه های خود در زمینه هوش مصنوعی، AI می تواند یونیک فاینانس محصول مصنوعی هوشمند را تبدیل به یک سود سهام بالا بسته هستندAI Chipmaker کنترل اکثریت میدان دروازه قابل برنامه ریزی دروازه FPGA چیپ های بازار که کشف می کنند شرکت یونیک فاینانس http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/~3/J3z9eiveA9Y/can-this-artificial-intelligence-play-become-a-top-dividend-stock-cm1034529