آیا Vipshop خرید در چند ساله کم است؟

      دیدگاه‌ها برای آیا Vipshop خرید در چند ساله کم است؟ بسته هستندسهام Vipshop NYSE VIPS اخیرا به چند سال کاهش یافته سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس به لطف نگرانی ها شرکت یونیک فاینانس مورد رشد کند یونیک فاینانس تشدید تنش های تجاری بین ایالات متحده یونیک فاینانس چین اما بعد بروکر یونیک فاینانس آن فروش Vipshop معاملات سهام بورس فقط ۱۰ بار یونیک فاینانس سال درآمد شما را تخمین زده یونیک فاینانس ۰ بار ۳ بار http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/~3/TKPzumdKRpg/is-vipshop-a-buy-at-its-multiyear-low-cm1023390