آیا Array Biopharma شکستن روند نزولی آن است؟

      دیدگاه‌ها برای آیا Array Biopharma شکستن روند نزولی آن است؟ بسته هستند
Array Biopharma شرکت یونیک فاینانس روز پنج شنبه به شدت افزایش یافته سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس که بروکر قدرتمند یونیک فاینانس روند نزولی خود را شکست دهد، اما معامله گران یونیک فاینانس سطوح کلیدی را پیش رو خواهند دید.