آمازون پس از اعلام برنامه های مراقبت بهداشتی، میزان جدیدی را طی می کند | یونیک فاینانس

      دیدگاه‌ها برای آمازون پس از اعلام برنامه های مراقبت بهداشتی، میزان جدیدی را طی می کند | یونیک فاینانس بسته هستند
سهام شرکت آمازون پس بروکر یونیک فاینانس اعلام برنامه های مراقبت بهداشتی به شدت افزایش یافته یونیک فاینانس، اما معامله گران یونیک فاینانس سطح کلیدی را تماشا می کنند.