آمازون، ESPN، NHL، USTA به پروژه Play 2020، یک موسسه موسوم به Aspen اشاره کرد.

      دیدگاه‌ها برای آمازون، ESPN، NHL، USTA به پروژه Play 2020، یک موسسه موسوم به Aspen اشاره کرد. بسته هستنداعضای تیم پروژه واشنگتن دی سی، ۲۹ مه ۲۰۱۸ (GLOBE NEWSWIRE) – سازمان های پیشرو بروکر یونیک فاینانس بخش های فناوری، رسانه ها یونیک فاینانس ورزش به پروژه پیوسته اند برنامه ورزشی یونیک فاینانس اجتماعی موسسه آسپن امروز اعلام کرد که بازی ۲۰۲۰، یک برنامه ملی برای بسیج صنعت یونیک فاینانس بنیادها برای دستیابی به مشارکت ورزشی یونیک فاینانس معیارهای مرتبط شرکت یونیک فاینانس میان جوانان سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس. …

ادامه مطلب →