آمادگی برای پایان سال رالی

      دیدگاه‌ها برای آمادگی برای پایان سال رالی بسته هستند
یک موج بهبودی مبتنی بر گستردها باید سهام ایالات متحده را بروکر یونیک فاینانس هفته های ناپدید شدن گزینه های نوامبر یونیک فاینانس دسامبر افزایش دهد.